var urlpath = "http://www.travelspec.com/sres/"; var imagepath = "http://www.travelspec.com/sres/images/en/"; var iconimagepath = "http://www.travelspec.com/sres/images/icons/"; var mapspath = "maps11"; var selected_lang = "en"; var redirect_url = "http://www.travelspec.se"; var value_to_redirect = "sv"; var adults = "adults"; var adult = "adult"; var children = "children"; var child = "child"; var infants = "infants"; var infant = "infant"; var kms = "kms"; var miles = "miles"; var countryflag = ""; var msg_blank_airport = "Please select a location"; var msg_blank_destination = "Please select a departure location"; var msg_blank_arrival = "Please select an arrival location"; var msg_blank_return_date = "Please select return date"; var msg_blank_location = "Please select a location"; var msg_blank_checkin_date = "Please select check-in date."; var msg_blank_checkout_date = "Please select check-out date."; var msg_blank_airport = "Please select a location"; var msg_blank_destination = "Please select a location"; var msg_blank_checkin = "Please select check-in date."; var msg_blank_checkout = "Please select check-out date."; var msg_blank_age = "Age cannot be left blank or zero."; var msg_valid_age = "Age should be numeric"; var show_calendar_oneway_option = "1"; var boxType = "Flight"; var morecontent = "more"; var lesscontent = "less";